Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.

Osteopathie; oorzaak en gevolg

Als osteopaat ben ik geïnteresseerd in de oorzaak en de ontstaanswijze van klachten. Deze oorzaak kan zich in ieder weefsel, orgaan of gewricht van het lichaam bevinden. Naast het achterhalen van deze oorzakelijke structuur, die verantwoordelijk is voor de klachten, wil ik uitzoeken wat de ontstaanswijze en het ontstaansmoment is geweest. Met 'de ontstaanswijze' bedoel ik die gebeurtenis die er voor gezorgd heeft dat uiteindelijk de klachten zijn ontstaan. Deze gebeurtenis kan recent zijn ontstaan of langer geleden. Het komt regelmatig voor in de praktijk dat gebeurtenissen in de jeugd zijn ontstaan en op latere leeftijd worden getriggerd, wat de klachten doet ontstaan. Dit achterhalen van de ontstaanswijze en het ontstaansmoment zijn van groot belang voor het begrijpen van de klacht. En begint genezing niet altijd bij het begrijpen van het probleem?
De oorzakelijk structuur wordt in de osteopathie de primaire dysfunctie genoemd. Deze primaire dysfunctie is de belangrijkste dysfunctie in het lichaam op dat moment en deze wordt dan ook behandeld. Zowel in het onderzoek als de behandeling maak ik gebruik van overwegend zachte corrigerende technieken. Het is de bedoeling dat de primaire dysfunctie blijvend corrigeert. Met deze blijvende correctie is het lichaam instaat de klachten te genezen.

Hoe vaak moet u behandeld worden?
De periode tussen behandelingen variëren van één week tot enkele maanden. Deze periode is nodig omdat het lichaam het herstel voortzet na de behandeling. De vervolgbehandeling volgt op het moment dat de vorige behandeling is uitgewerkt. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om volledig of zo volledig mogelijk te herstellen. Na iedere behandeling wordt er geëvalueerd hoe het gaat. Als we merken dat er geen verbetering meer zit in de klachten dan wordt, in overleg met u, de behandeling gestaakt en eventueel gezocht naar een andere therapie.

Praktijk voor osteopathie
Peter van Dommelen

Arnhemseweg 40
3832 GM  Leusden
033 - 472 14 96
06 - 14 32 32 22
info@osteopathie-vandommelen.nl

Bereikbaarheid »

Behandelingen alleen op afspraak!

Bedrijfslogo NRO  Bedrijfslogo NVO